IN ONTWIKKELING

Momenteel heeft Lodewijk Films, dankzij nauwe samenwerkingsverbanden, de onderstaande projecten op de agenda staan:

Het Rettekwartet (Online Serie)
De Sluis (Film)
H E R F S T (Film)